Uitgebreide informatie over onze school vind u in onze schoolgids . Deze kunt u downloaden van onze site. 

Kennismaking

Een school is niet alleen een leerplan, een schoolgids, een gebouw of een website. Het is onmogelijk om dat wat de school ís helemaal te vangen in woorden. We nodigen daarom iedereen met belangstelling voor onze school graag uit om te komen kijken, te luisteren en vragen te stellen. Om de sfeer te ervaren. Bel of mail ons en maak een afspraak met Lucas Sint, onze directeur.

Wij organiseren elk jaar drie inloopochtenden waarop u in de klassen met ons onderwijs kennis kunt maken. Aan het eind van de ochtend is er de mogelijkheid om met de directeur en intern begeleider na te praten.

Als u na kennismaking in aanmerking wilt komen voor plaatsing op onze school vult u een interessefomulier van de school in.

Download het formulier

 

Officiele aanmelding

In december ontvangen de ouders van wie de kinderen binnen 2 jaar 4 worden, een aanmeldformulier van de gemeente. Ouders hebben dan tot ongeveer april/mei de tijd om dat aanmeldingsformulier bij de school van hun keuze in te leveren. Een kind is dus pas bij ons aangemeld als ons interesseformulier én het formulier van de gemeente is ingevuld en ingeleverd bij ons. Rond mei/juni krijgen ouders te horen of hun aangemelde kind bij ons wordt aangenomen.

Wachtlijsten

De scholen in Deventer hebben afgesproken geen wachtlijsten te hanteren voor peuters die worden aangemeld voor groep 1 van de kleuterklas. Als wij meer aanmeldingen hebben dan plek in de kleuterklas geldt het volgende voorrangsbeleid:
1. Kinderen die broertjes en / of zusjes op school hebben voorrang op alle andere kinderen.
2. Kleuters die verhuisd zijn en op een andere vrijeschool zaten.
3. Daarna de kinderen die op de kinderopvang (Bloesemboom) en peuteropvang (Rozenpoortje) van Kinderopvang Christoforus zitten.
4. Onder de rest van de aanmeldingen wordt door ons geloot. (Dus niet het principe wie het eerst komt die het eerst maalt)

Wisselen van school

Als uw kind al op een andere school in Deventer zit kunt u contact opnemen met onze directeur of intern begeleider. Wij plannen dan een kennismakingsgesprek met u. Als u daarna nog steeds geinteresseerd bent gaan wij in overleg met de school waar uw kind zit en gaan wij zorgvuldig met u en die school onderzoeken of de overstap naar onze school wenselijk is.