In september 2020 willen we graag starten met de Academie voor Ouders in Zutphen. 

Wat houdt dit in?

We bieden 5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om kennis te maken met het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool. Het is niet zo dat deze cursus daarom alleen bedoeld is voor vrijeschoolouders, maar het is interessant voor álle ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of hier nieuwsgierig naar zijn. Het is de bedoeling dat deze academie uiteindelijk meerdere leerjaren krijgt, zodat er een meerjarige opleiding gevolgd kan worden. We starten nu met het eerste jaar. Elke lesdag bestaat uit drie lesblokken van 1,5 uur met tussendoor een pauze. De lessen van het eerste jaar zijn menskunde/opvoedkunde, jaarfeesten en een kunstzinnig vak (afhankelijk van de mogelijkheden, denk aan nat-in-nat schilderen of vormtekenen).

Lees meer...

23 febr.          Jorunn Bisseling      klas 5
23 febr.          Sverre Bisseling      klas Gerda
24 febr.          Voss Mezach           klas 2
25 febr.          Joris Sweitzer          klas 3
26 febr.          Dirkje Brandsen       klas 4
26 febr.          Liedewij Brandsen   klas 4
27 febr.          Lukas de Rooij         klas 6
28 febr.          Morrison Janssen    klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Zij instromer

Mattis Janse, de huidige klassen assistent op de maandag en donderdag, heeft onlangs zijn assessment gehaald voor het zijinstroom traject tot leerkracht primair onderwijs. Dat betekent dat hij bekwaam is bevonden om zelfstandig voor de klas te staan mits hij ondertussen de verkorte opleiding volgt om zijn leerpunten verder te ontwikkelen. Hij gaat dan nu ook daadwerkelijk starten met de verkorte opleiding en krijgt van de stichting de ruimte om naast een vaste leerkracht mee te mogen draaien en leren. Tot de zomervakantie is Mattis drie dagen in de week in klas vier als leerkracht aan het werk.

De ontstane vacature voor klassen assistent zal intern worden opgevuld.

Formatie

De eerste vragen over wie volgend jaar de klassenleerkrachten van welke klas worden komen alweer binnen. En dat begrijp ik best want het is niet onbelangrijk voor de ouders en kinderen wie er voor de klas staat. Aan de andere kant hebben we gelukkig een stabiel en goed team en voorzie ik geen gaten dus mogen we erop vertrouwen dat er bekwamen docenten voor elke klas komen te staan.

Evengoed heb ik nog even de tijd nodig om de puzzel goed te leggen en dit met het team te bespreken. Ook de medezeggenschapsraad moet de kans krijgen iets te kunnen vinden van de formatie (de totale inzet, niet wie welke taak krijgt). Het duurt dus nog even voordat ik naar de ouders kan communiceren hoe volgend jaar eruit gaat zien. Het streven is dit uiterlijk voor de meivakantie te kunnen doen.

Studiedag

Afgelopen woensdag hebben we weer een studiedag gehad. Een beetje een ongelukkige timing zo snel na de staking maar het was een goede dag.

De kleuterleidsters hebben met alle kleuterleerkrachten van de stichting gewerkt en de andere docenten zijn verder gegaan met het ontwikkelen van vaardigheden en ideeën om dans in de lessen en projecten een plek te geven.

16 febr.      Tarra Wellens         klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op donderdag 13 februari speelt klas 5 het toneelstuk Matilda naar het boek van Roald Dahl.

Er zijn twee voorstellingen:

 • 11.30 uur voor de andere klassen en ouders van klas 5 die 's avonds niet kunnen.
 • 19.30 uur voor ouders en andere belangstellenden
 • Bij de avondvoorstelling zijn alle ouders van de school dus ook van harte welkom.

  5 febr.         Ben van de Geijn           klas 1
  5 febr.         Mylene Scholten            klas 4
  7 febr.         Dagmar Elissen             klas 2
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  27 jan.     Jinze Posthumus      klas 1
  30 jan.     Solano Da Silva        klas 2
  31 jan.     Floortje Harmsen     klas Gerda
  31 jan.     Jelle Hoogstraat       klas 4
  1 febr.      Jurjan Bisseling        klas 1
  1 febr.      Fiene de Kok            klas Marije / Karin
  1 febr.      Pepijn de Kok           klas Marije en Karin
  2 febr.      Iven Graat                klas Marije Karin
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  Woensdag 15 januari  hebben we onze eerste inloopochtend.
  Deze is bedoeld om kennis te maken met onze school en ons onderwijs.
  Tussen 8.45 en 9.00 uur ontvangst en daarna is er tot 11.00 uur de mogelijkheid om in
  twee rondes in klassen aanwezig te zijn om de lessen mee te maken.
  Daarna is er ruimte om met de directeur na te praten en vragen te stellen.
  Alle belangstellenden van buiten én onze eigen kleuterouders zijn van harte welkom.

  Beste ouder(s),

  Vorige week hebben jullie kunnen lezen dat we gaan staken op do. 30 - en vr. 31 jan.
  Een deel van de kinderen krijgt les op donderdag en het andere deel op vrijdag.
  We hebben maandag een verdeling gemaakt.
  Lucas heeft jullie daarover een mail gestuurd.
  Mocht je die mail niet ontvangen hebben neem dan contact op met mij.
  Dan geeft ik door op welke dag jullie kind les zal krijgen.

  M.v.g. Joke

  20 jan.         Hannah Tiemens        klas 2
  22 jan.         Elijh Bosman              klas Gerty
  22 jan.         Ewout Meijerink         klas 1
  26 jan.         Lotus Brown               klas 3
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  Tijdens het ophalen van de kinderen na schooltijd is er aan de zijkant van de school filevorming, opstopping en soms gevaarlijke situaties. Met de nieuwe schooltijden zijn wachtende ouders op het schoolplein geen hinder meer voor pauze houdende kinderen. Ze zijn immers rond dezelfde tijd uit en de pauze tijden liggen anders op de dag.

  Lees meer...

   

  Staking 30 en 31 januari

  Er is een nieuwe CAO voor het primair onderwijs waarin een salarisverhoging is doorgevoerd, ook wordt er een eenmalig bedrag uitgekeerd. Daarmee is er een beetje beweging in de waardering voor het belangrijke werk wat wij dagelijks doen. Maar in essentie gebeurt er eigenlijk niets. Wij staan voor kwalitatief onderwijs en willen alle kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Met volle klassen, enorme diversiteit aan ontwikkelingsvragen en de toenemende druk op verantwoording en verslaglegging kunnen we eigenlijk nooit dat doen, wat we eigenlijk zouden willen. Dat levert een enorme werkdruk en stress op. Daarnaast is de problematiek van het lerarentekort een grote zorg. Het is in essentie een prachtig beroep. Met de juiste waardering, beloning en omstandigheden om het werk te doen kunnen we zeker voldoende mensen vinden en opleiden om ook in de toekomst goed onderwijs te verzorgen.

  Lees meer...

   

  Tussen Kerst en Pasen.

  De kerstviering ligt al weer een paar weken achter ons en Pasen ligt in het verschiet, al is dat dan pas over een paar maanden.
  Elk jaarfeest is op zich een moment, de moeite waard om bij stil te staan, maar de weg van het ene feest naar
  het andere is als een muziekstuk dat klinkt door de intervallen van de seizoenen.

  Lees meer...

   

  Ook ouders zijn van harte welkom!

  Op woensdag 15 januari voeren wij een geheel gezongen Driekoningenspel op.
  Het spel draait om het moment dat de koningen het Christus kind hun geschenken aanbieden.
  Mooi, ingetogen en ontroerend.

  De kinderen genieten ieder jaar van het spel, maar veel ouders kennen het spel niet.
  En dat is jammer, vinden wij als zangers!

  Ben je vrij op woensdagochtend 15 januari?
  Je bent van harte welkom om te komen kijken!

  We spelen het spel om 8.45 uur en 9.15 uur in de grote zaal.
  Het spel duurt ongeveer 15 minuten.

  Namens de spelers,

  Annelies Kroon

   

  13 jan.    Sepp Hagedoorn           klas 4
  15 jan.    Fiene de Rooij               klas 4
  16 jan.    Merijn Lankreijer           klas 3
  17 jan.    Lena Kater                    klas 3
  19 jan.    Mason Smith                 klas 3
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!