Klassenouders zorgen er samen met de meester of juf voor dat de praktische zaken voor de klas goed geregeld zijn.

Iedere klas heeft drie of vier klassenouders. Zij zijn de steun en toeverlaat van de meester of juf.

Ze vervullen de rol van klankbord en voelspriet en helpen hem of haar bij de voorbereiding van ouderavonden en andere klassenactiviteiten. Ook maken ze nieuwe ouders wegwijs op school en in de klas.

De klassenouders doen natuurlijk niet alles zelf. Ze zorgen er vooral voor dat het werk dat moet gebeuren, bijvoorbeeld voor de jaarfeestvieringen in de klas, op een rijtje wordt gezet. Alle ouders in de klas kunnen dan voor zichzelf bekijken waaraan ze een bijdrage willen leveren.

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl

Agenda